Закрити    

  DEVELOR UKRAINE
  Київ, Рейтарська, 21/13

  Показати усі контакти
  Зв'яжіться з нами    
  • Мислення та світогляд
  • Лідерство та менеджмент
  • Обслуговування клієнтів, продажі та переговори
  • Продуктивність та комунікація
  • Тімбілдинг та співпраця
  • Оцінка та діагностика
  • HR консалтинг та коучинг
  • Всі послуги
  Аудиторний тренінг

  Самомотивація

  Аудиторний тренінг

  Мислення зростання

  Аудиторний тренінг

  Лідерська сміливість

  Аудиторний тренінг

  Лідер кризових часів

  Аудиторний тренінг

  Лідерська хоробрість

  Індивідуальна діагностика

  Зворотний зв’язок 360°

  Аудиторний тренінг

  Управління змінами

  Аудиторний тренінг

  Резильєнтність

  Аудиторний тренінг

  Самомотивація

  Аудиторний тренінг

  Усвідомлена комунікація

  Індивідуальна діагностика

  Insights Discovery. Персональна ефективність

  Індивідуальна діагностика

  Центр Розвитку

  Індивідуальна діагностика

  Центр Оцінювання

  Індивідуальна діагностика

  Зворотний зв’язок 360°

  Знайдено в Послуги та рішення

  • Будь ласка, введіть принаймні 3 символи аби розпочати пошук рішень
  Переглянути всі послуги

  Знайдено в Ресурсах

  • Будь ласка, введіть принаймні 3 символи аби розпочати пошук матеріалів
  Перегляньте усі ресурси

  ПРО ЩО ЦЯ ПОЛІТИКА

  Дана Політика розроблена для використання наших послуг (наприклад, відвідування навчальних курсів або отримання інформаційних бюлетенів), для чого ми будемо реєструвати і обробляти певні персональні дані. За допомогою цього документа обробки даних ми хотіли б проінформувати Вас про:

  • обсяг обробки даних, терміни зберігання даних і про те, кому будуть доступні ваші персональні дані,
  • які ваші права і засоби правового захисту щодо обробки даних.
  • цілі та мету обробки, зберігання, використання та інших дій з Вашими персональними даними

  Будь ласка, уважно ознайомтеся з Повідомленням. Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання, просимо Вас звертатись до нас за телефоном 38 044 227 71 72 або залишивши повідомлення на електронну пошту info.ukraine@develor.com

  .

   

  ТЕРМІНИ

  Терміни, що використовуються для даної Політики мають насутпні значення:

  — база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

  — володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

  — згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

  — знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

  — картотека — будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами;

  — обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

  — одержувач — фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

  — персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

  — розпорядник персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

  — суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються;

  — третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

  ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

  Персональні дані будуть збиратись, поширюватись, зберігатись та оброблюватись відповідно до  Конституції України,  Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних» інших законів та  нормативно-правових актів, діючих на території України.

  ХТО БУДЕ ОБРОБЛЯТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  Ваші персональні дані будуть збиратись, зберігатись та  оброблятись Товариством з обмеженою відповідальністю «Девелор Юкрейн», код ЄДРПОУ 36197190, юридична адреса 3061, місто Київ, проспект Відрадний, будинок 95 (далі по тексту – Товариство), яке є Володільцем персональних даних відповідно до Закону.

  Контактні дані:

  поштова адреса: Рейтарська 21/13

  ел. адреса: info.ukraine@develor.com

  тел.: + 38 044 227 71 72

  веб-сайт: https://www.develor.com/

  Основні принципи обробки персональних даних

  Товариство приймає і забезпечує виконання наступних принципів обробки персональних даних:

  —  персональні дані повинні оброблятись лише на законних підставах;

  —  обробка здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку таких даних;

  —  обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки;

  —  зміст і обсяг оброблюваних персональних даних повинні відповідати заявленим цілям обробки;

  —  при обробці персональних даних повинні бути забезпечені точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність відносно цілей обробки персональних даних;

  —  персональні дані повинні оброблятись з дотриманням вимог щодо захисту даних;

  —  персональні дані не повинні передаватись іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо в юрисдикціях таких іноземних суб’єктів не забезпечено належного захисту персональних даних;

  —  оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено цією Політикою або чинним  законодавством України;

  —  Суб’єкт персональних даних шляхом приєднання до умов цієї Політики надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних Товариством, до Бази даних користувачів та  надає згоду на обробку таких персональних даних Товариством (зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Товариство з персональними даними субєктів персональних даних, зокрема: ім’я, прізвище, по батькові, номер засобів зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефон, електрона пошта), дані щодо місця проживання або місцезнаходження, а також інші персональні дані та відомості, які надаються на виконання вимог чинного законодавства та/або добровільно Суб’єктом персональних даних Товариству виключно в цілях реєстрації Суб’єкта персональних даних в базі користувачів з подальшим направленням Суб’єкту персональних даних поштових повідомлень, бюлетнів  і sms-повідомлень, в тому числі, рекламно-інформаційних матріалів, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

   

  Обробка персональних даних

  При обробці персональних даних Товариство здійснює наступні дії (операції) або сукупність дій (операцій), з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення, за винятком випадків, коли більш вузький склад дій з персональними даними визначено дорученням Оператора персональних даних, за дорученням якого діє Товариство, або випливає з умови обробки персональних даних.

  Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров’я, інтимного життя, приватного життя, інформації про членство суб’єкта персональних даних в громадських об’єднаннях або їх профспілкової діяльності не здійснюється.

  Суб’єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Товариству письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев’яносто) днів до передбачуваної дати відкликання згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Товариство не зобов’язане припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані суб’єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

  Для деяких категорій персональних даних, які обробляються Товариством, допускається транскордонна передача. При цьому Товариство виконує вимоги згідно такої передачі, визначені законодавством України.

  Транскордонна передача персональних даних на територію іноземних країн, що не забезпечують належний захист прав суб’єктів персональних даних, може здійснюватися у разі наявності згоди (в письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди) суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних, або в рамках виконання цієї, стороною якої є суб’єкт персональних даних.

  Володілець/Розпорядник персональних даних зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору

  Мета  та ціль обробки даних:

  Кожні персональні дані обробляються для конкретних мети та цілі обробки. Мета та ціль збирання персональних даних можуть бути не пов’язані між собою (наприклад, ми будемо надсилати Вам інформаційні бюлетені, якщо ви дали на це свою згоду). У випадку якщо ми хочемо обробити Ваші дані, надані нам раніше, ми повідомимо Вам про це заздалегідь.

  У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки ми будемо звертатись до Вас з проханням надати згоду на обробку Ваших даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено відповідним правочином або Законом.

  Правові основи обробки даних:

  Обробка даних може мати різну правову основу в залежності від мети обробки, а саме:

  • здійснюватися в процесі виконання юридичних зобов’язань (наприклад, виставлення рахунків)
  • у випадку виконання укладеного з Вами договору, якщо персональні дані необхідні для виконання договору.
  • У випадку необхідності дотримання будь-яких законних інтересів (наприклад, врегулювання спорів).
  • У випадку необхідності здійснення прав і законних інтересів Товариства або третіх осіб або для досягнення суспільних інтересів.
  • Якщо обробка персональних даних необхідна для здійснення прав та виконання обов’язків суб’єкта персональних даних у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту.
  • За Вашою згодою.
  • В інших випадках, що передбачені відповідним правочином чи чинним законодавством України.

  Чим вони відрізняються один від одного?

  У випадку «юридичних зобов’язань» обробка даних є обов’язковою для нас незалежно від Вашої згоди або заперечення.

  У разі  укладання договору між нами та суб’єктом персональних даних надання вищевказаних персональних даних не є обов’язковим, однак за відсутності таких даних договір не буде укладено, і Ви не зможете отримати бажані послуги.

  Що стосується «законних інтересів», то при наявності ділових відносин ми можемо зв’язатися з Вами з метою встановлення майбутніх ділових відносин, і ми можемо обробити Ваші дані для реалізації наших законних інтересів у разі наявності ділових відносин (наприклад, неоплачені рахунки, забезпечення виконання юридичних вимог, подання доказів щодо адміністративних/судових проваджень). Крім того, така ж правова основа визначена і стосовно   відеоспостереження на навчальних об’єктах.

  Що стосується «згоди», то нам вона не потрібна окремо щодо вищезазначених випадків, однак певні послуги, пов’язані зі зручністю (наприклад, підписка на розсилку інформаційних бюлетенів) можуть бути надані тільки в тому випадку, якщо Ви, повністю ознайомившись з цим Повідомленням, заздалегідь даєте згоду на обробку необхідних персональних даних. Однак, якщо Ви не надаєте згоди на це, Ви не понесете ніякої шкоди через це. У випадку надання згоди Ви маєте право відкликати її шляхом направлення нам відповідного повідомлення.

  Поняття персональних даних:

  Будь-яка інформація, що відноситься до Вас як до фізичної особи і на підставі якої Ви можете бути прямо або опосередковано ідентифіковані  віднесена до персональних даних. З метою надання послуг ТОВ «ДЕВЕЛОР ЮКРЕЙН» може збирати, обробляти, зберігати, використовувати та вчиняти інші дії щодо Ваших персональних даних, що визначені цією Політикою.

  У співпраці з нашими клієнтами ми завжди обробляємо персональні дані, які необхідні нам для надання наших послуг, інформування наших клієнтів, яка надається за договором або з використанням (он-лайн) форми або запитується шляхом проведення консультації:

  • ПІБ,
  • Засоби для зв’язку, в тому числі контактні номери телефонів, адреси електронної пошти, тощо.
  • Інформацію про місце роботи та посаду.
  • Інші дані.

  Тривалість обробки та зберігання персональних даних:

  Обробка персональних даних здійснюється тільки протягом такого періоду часу, необхідного для надання даної послуги, з якою вона пов’язана. Якщо цей період закінчиться, дані, що зберігаються в цифровому вигляді, будуть зберігатись протягом 5 (п’яти) років, якщо від суб’єкта персональних даних не надійшло запиту про видалення персональних даних. По закінченню строку зберігання персональних даних або у випадку звернення суб’єкта персональних даних з  вимогою знищення персональних даних Товариство  бере на себе зобов’язання знищувати такі персональні дані, крім випадків, визначених законом.

  З метою забезпечення ведення бухгалтерського обліку та сплати податків, Товариство має право зберігати персональні дані суб’єктів персональних даних, що відображені у відповідних документах.

  У разі будь-якої мети обробки даних, згаданої нижче (на основі законного інтересу і при наявності відповідних обставин), ми уповноважені обробляти персональні дані до тих пір, поки не закінчиться термін дії наших законних прав (загальне правило про термін давності застосовується через п’ять років).

  Ми припиняємо обробку та зберігання персональних даних  суб’єктів персональних даних у випадку наявності відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

  Передача даних:

  Персональні дані можуть бути передані розпорядникам персональних даних. Як правило, така передача необхідна для надання наданих послуг і для розвитку послуг в рамках Девелор Груп (наприклад, для оцінки ступеня задоволеності клієнтів, тощо).

  Персональні дані, як правило, зберігаються також в цифровій формі, до якої, при необхідності, можуть отримати доступ розпорядники даних, що працюють з нашими системами ведення клієнтів і інформаційними технологіями:

   

   

   

  ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

  Інформаційний бюлетень: розсилка матеріалів рекламних послуг, які пропонуються компанією Девелор за обраним контактним методом (електронна адреса, телефон, поштова адреса).

  Організація заходу: розсилка запрошень на заходи Девелор, управління реєстрацією, обробка відповідей.

  Контакти через веб-сайт: обробка і відповідь на вхідні повідомлення, які створюються шляхом заповнення спеціальної контактної форми.

  Для кожного випадку: згода є обов’язковою (шляхом заповнення спеціальної контактної форми). Фотографії/відеоматеріали, зроблені і записані на заходах, зазвичай розміщуються на веб-сайті.

  Інформаційний бюлетень: ПІБ, електронна адреса; в разі реєстрації в паперовій формі: робоче місце/робота, номер телефону, підпис.

  Організація заходу: ПІБ, електронна адреса, місце роботи/робота, номер телефону, фотографії / відеозаписи, зроблені або записані на заході, відгуки про захід.

  Контакти через веб-сайт: ПІБ, електронна адреса, номер телефону, повідомлення.

  До відкликання згоди (інформаційний бюлетень: до відмови), або в разі її відсутності, вона діє протягом п’яти років з дати надання згоди. У разі розсилки інформаційних бюлетенів вона діє до припинення послуги розсилки інформаційного бюлетеня.

  Інформаційний бюлетень:

  • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Понсе де Леон NE, 5000 Атланта, Джорджія 30308, США): для роботи системи розсилки інформаційних бюлетнів.

  Контакти через веб-сайт: netDesign Kft.

  У кожному випадку: для Девелор Груп (ПІБ, надані контактні дані)

  НАВЧАННЯ

  Договір, укладений між Довірителем (компанією, фізичною особою-підприємцем, фізичною особою) і Девелор про надання послуг, викладений наступним чином.

  Виконання договору: щодо зміни даних представника Довірителя або контактної особи.

  Законний інтерес: щодо особи, яка працює на Довірителя/від його імені. У цьому випадку реалізація законного інтересу (для забезпечення навчання учасника) має перевагу перед правами Довірителя, що стосуються персональних даних учасника, оскільки таке навчання необхідне для виконання ним своїх суміжних з роботою завдань, а це означає пропорційне обмеження.

  По відношенню до Довірителя, дивіться розділ «Поняття персональних даних».

  По відношенню до учасника: ПІБ, електронна адреса, підпис на листі присутності;

  • для використання підготовка EnterTraining: ім’я користувача, пароль;
  • в залежності від предмета договору: фото/відеоматеріали про діяльність, пов’язану з навчанням;
  • по відношенню до послуги «Insights Discovery»: номер телефону, типологія особистості та поведінки, компетенція;
  • по відношенню до послуги «360 зворотного зв’язку з керівництвом»: особисті і лідерські якості, крім того, ПІБ та електронна адреса експертів.
  • Договір, відповідний лист присутності і виписаний рахунок-фактура зберігаються протягом восьми років на основі Számviteli tv.
  • Фотографії/відео, зроблені і записані в ході навчальної програми, повинні зберігатися до кінця програми (запис буде передано учаснику, Девелор одночасно видаляє запис).
  • Персональні дані, надані учасником в ході програми Entertraining, зберігаються протягом періоду, встановленого учасником на платформі Entertraining.

  Контактні дані Довірителя: Адміністратори.

  Відносно учасника: до Девелор Груп (ПІБ, електронна адреса, підпис на листі присутності).

  ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

  Будь ласка, зверніть увагу, що Девелор не несе жодної відповідальності за обробку даних у зв’язку з покиданням сайту і відвідування інших сайтів (наприклад, Facebook, Linkedin, Youtube).

  Забезпечення кращого функціонування та надання комфортних та індивідуалізованих послуг. При відвідуванні веб-сайту на комп’ютері відвідувача будуть розміщені наступні невеликі пакети даних, так звані cookies.

  Cookie — це файл даних, який допомагає ідентифікувати браузер відвідувача, і тому веб-сайт може надати більш зручний для користувача сервіс (наприклад, пропонує інформацію з раніше заповненої форми).

  Веб-сайт використовує такі cookies:

  _ga’, ’_gid’, ’_gat’: ці cookies встановлені зовнішнім провайдером Google Analytics, який аналізує веб-використання і поведінку відвідувачів. (Cookies, розміщені Google Analytics — це програми, що працюють незалежно від сервера сайту.)

  ’_unam’: це cookie, розміщені провайдером послуг Eniday, який реєструє активність кліка, а саме: відвідувані сторінки, навігація на відвідуваному сайті, і вимірює час, витрачений на сторінки.

  Ви можете знайти додаткову інформацію про блокування cookies в налаштуванні Вашого браузера. Зверніть увагу, що якщо Ви блокуєте cookies, то веб-сайт не в змозі надати оптимальне обслуговування, і його використання не буде повним.

  Виконання договору: щодо послуг, які можуть бути використані через веб-сайт (включаючи: технічне супроводження складання договору, визначення його змісту, внесення в нього поправок і його виконання).

  Законний інтерес: використання cookies, які необхідні для функціонування веб-сайту, крім того, забезпечення безпечного функціонування веб-сайту з метою запобігання спробам зловживання.

  Згода: використання cookies, які забезпечують зручну і маркетингову функцію, але вони не є обов’язковими для функціонування веб-сайту (згода може бути надана через відповідне спливаюче вікно).

  Дані, зареєстровані відвідувачем, і лог файл, записаний веб-сервером (дата, час), IP адреса, відвідані на сайті, і час, проведений на сторінках.

  Cookies, розміщені Google Analytics, записують тип браузера, а також версію.

  Cookies обробляють дані протягом наступного терміну:

  ’_ga’ and ’_gat’: за 2 роки;

  ’_gid’: за 24 години;

  ’_unam’: за 9 місяців.

  В ході функціонування веб-сайту: netDesign Kft.

  ВИКОРИСТАННЯ WI_FI

  При використанні WI-FI-мережі суворо забороняється порушувати IT-систему або мережу Товариства (наприклад, не авторизооване введення даних, модифікація або видалення даних; злом, розміщення, завантаження, або розповсюдження матеріалів, які є шкідливими, незаконними, грубими, дискримінаційними, образливими, тривожними, агресивними, насильницькими , порнографічними, що викликають занепокоєння і непристойними)!

  Ведеться спостереження за підключенням до Wi-FI для відвідувачів головного офісу Товариства.

  Згода: Відвідувач дає згоду, підключаючись до захищеної паролем WI-FI мережі (шляхом введення пароля).

  Дані, що передаються пристроєм відвідувача, дані, необхідні для підключення до мережі WI-FI.

  Дані зберігаються протягом 3 днів після відключення від мережі WI-FI.

  Функціонування системи ІТ здійснюється: Isolutions Informatikai Kft.

  ВИКОРИСТАННЯ КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

  У цьому розділі ми представимо інформацію про камери відеоспостереження, які використовуються в головному офісі Товариства в зв’язку з обробкою даних.

  Моніторинг руху клієнтів і співробітників з метою захисту окремих осіб та майна (наприклад відносно активів і технічних засобів, розміщених в аудиторії).

  Крім того, можна визначити наступні підцілі:

  • запобігання, виявлення і доказ порушень;
  • ідентифікація осіб, які входять без попереднього дозволу, реєстрація факту входу;
  • документування діяльності неавторизованих осіб в приміщеннях;
  • розслідування обставин можливих нещасних випадків на виробництві та інших нещасних випадків;
  • розслідування і розгляд скарг.

  Законний інтерес: щодо контролера даних і захисту окремих осіб та майна. Неможливо забезпечити повний захист окремих осіб і майна без використання камер відеоспостереження з урахуванням інтенсивності руху клієнтів і розміру навчального центру / головного офісу (наприклад, тільки співробітниками служби охорони). Ще одним аргументом на користь використання камер є можливість надання допомоги слідчим органам і особам, які могли зазнати збитків.

  Особиста інформація осіб, записаних на відеоплівку, охороняється наступними заходами:

  • камери не записують звук, вони реєструють тільки зони, призначені для клієнтів і помічені піктограмами; при певних обставинах людська гідність не може бути порушена;
  • запис може бути доступний тільки призначеній особі в Товаристві (може перевірити записи і прийняти рішення про їх використання);
  • приватні особи, записані на відеоплівку, можуть в будь-який час запросити інформацію про їхні права та засоби правового захисту щодо запису або особисто, або шляхом направлення листа на електронну адресу info.ukraine@develor.com.

  Зображення, рух і поведінка осіб, присутніх в навчальному центрі/головному офісі Девелор.

  За відсутності використання записів вони зберігаються протягом трьох робочих днів. (Їх використання в такому випадку означає використання відеозаписів та інших особистих даних як доказів для правоохороних органів).

  ВАШІ ПРАВА ЩОДО ОБРОБКИ ДАНИХ

  У наступному розділі ми представимо ваші права і засоби правового захисту (в разі скарги, або юридичного спору) щодо обробки даних Товариством.

  1. Відкликання згоди

  Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час безкоштовно, без будь-яких умов або застережень, якщо законною підставою для обробки даних є Ваша згода. У разі відкликання згоди, персональні дані видаляються (наприклад, якщо Ви відмовляєтеся від підписки на наш інформаційний бюлетень, ми видалимо всі Ваші дані, введені під час реєстрації, і Ви більше не будете отримувати від нас інформаційні бюлетені). У деяких випадках, незважаючи на відкликання Вашої згоди, ми можемо продовжувати законно володіти Вашими персональними даними — в таких випадках ми надамо Вам докладну інформацію.

  Важливо відзначити, що відкликання Вашої згоди не впливає на законність обробки даних до відкликання.

  1. Доступ до персональної інформації

  Ви можете в будь-який час запросити інформацію про те, чи обробляються ваші персональні дані з будь-якою метою. Якщо це так, ми надішлемо Вам копію всіх наших дій, які зачіпають Вас, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу (або за Вашим запитом, паперову копію). Крім того, ми також надішлемо Вам інформацію про Ваші права, що стосуються цього питання.

  1. Виправлення

  Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час у разі, якщо Ви помітите помилку в Ваших даних, оброблених нами, або ви можете попросити нас заповнити або виправити їх і передати Ваші нові дані в наш реєстр (наприклад, в разі зміни електронної адреси).

  1. Видалення

  Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час з метою видалення деяких деталей або всіх Ваших персональних даних, оброблених нами. Ваші персональні дані також будуть видалені в наступних випадках: відкликання згоди, сплив терміну обробки даних; видалення даних повинне бути здійснено відповідно до вимог законодавства, або нам більше не потрібно обробляти персональні дані.

  Важливо відзначити, що обробка Ваших персональних даних протягом певного періоду часу вимагається законодавством. В інших випадках зберігання даних необхідно для реалізації наших законних інтересів. Якщо при видаленні Ваших персональних даних виникнуть будь-які перешкоди, ми детально поінформуємо Вас про це.

  1. Обмеження на здійснення обробки

  Може трапитися, що ні продовження обробки, ні видалення даних не підходять для Вас. У таких випадках Ви можете запросити обмеження на обробку Ваших персональних даних: дані, на які поширюються обмеження, будуть зберігатися, і ми не будемо виконувати ніяких інших дій відносно них.

  Ви можете запросити обмеження на обробку, якщо:

  • Ваші дані, що зберігаються в нашій базі даних, невірні (у такому випадку проводиться розслідування; обмеження діє до завершення розслідування); або
  • На вашу думку, ми обробляємо Ваші дані незаконно, і в той же час Ви не згодні з їх видаленням; або
  • нам більше не потрібно обробляти Ваші персональні дані, але Ви просите не видаляти їх, тому що вони знадобляться пізніше для реалізації Ваших законних інтересів; або
  • Ви заперечуєте проти обробки даних (див. нижче; такий випадок розслідується, обмеження діє до завершення розслідування).

  Будь ласка, зверніть увагу, що ми уповноважені зняти обмеження, запрошене Вами, і продовжити обробку даних, якщо Ви дасте на це свою згоду, або ми повинні зробити це для реалізації наших законних інтересів, або це вимагається законодавством для публічного інтересу. В такому випадку ми повідомимо Вам про це заздалегідь.

  1. Заперечення проти обробки Ваших персональних даних

  Ви маєте право заперечувати проти обробки Ваших персональних даних в будь-який час з особистих причин, якщо вони використовувалися для відправки Вам реклами або коли правова основа була відзначена як законний інтерес для обробки Ваших даних. У таких випадках Ваші дані будуть видалені.

  Важливо відзначити, що, коли ми позначили законний інтерес в якості правової основи для обробки даних, ми все ще можемо обробляти Ваші дані, незважаючи на Ваші заперечення, якщо ми підтвердимо, що нам неминуче необхідно їх обробити, або необхідно реалізувати наші законні інтереси — ми інформуватимемо Вас про такий випадок заздалегідь.

  1. Перенесення даних

  Ви маєте право отримувати персональні дані, надані нам в редагованій і електронній формі, і передавати Ваші дані іншому контролеру даних, або Ви можете просити нас передати їх замість Вас.

  (Передача даних відрізняється від вищезгаданого права на доступ наступним чином: у випадку, описаному вище, ми надамо Вам тільки ті особисті дані, які Ви нам надали, включаючи дані, які ми зареєстрували в ході Вашої діяльності. Однак, ми не будемо надавати дані, отримані нами шляхом вилучення/вирахування з вищезазначених даних.)

  Таке перенесення даних можливе тільки в тому випадку, якщо правовою основою Ваших персональних даних було позначено згоду або виконання договору. Інша умова полягає в тому, що дані обробляються автоматично. В інших випадках у Вас немає можливості передачі даних.

  Будь ласка, зверніть увагу, що ми можемо виконати Ваш запит на передачу даних, відправивши Ваші дані безпосередньо іншому контролеру даних, якщо це технічно можливо в даному конкретному випадку — ми проінформуємо Вас про це заздалегідь.

  1. Право на подання скарги

  Якщо у Вас складається враження, що ми порушили нормативні положення, що регулюють обробку персональних даних в ході обробки даних, ви можете подати скаргу на нашу адресу.

  Також за захистом порушених прав ви можете звернутись до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

  Ми будемо вдячні, якщо Ви спочатку звернетесь до нас з Вашою скаргою, щоб ми могли провести розслідування і виправити її якомога швидше.

  1. Право на звернення до суду

  Якщо Ви вважаєте, що ми порушили Ваші права при обробці даних, Ви можете (за Вашим вибором) звернутися до компетентного суду за Вашим місцем проживання або за Вашим місцем знаходження.

   

  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Обробка запитів

   Ви можете скористатися будь-яким з вищезгаданих прав. Достатньо написати нам на адресу info.ukraine@develor.com

   За Вашим запитом (особливо в разі виправлення даних) ми постараємося діяти без зволікання, але не довше, ніж протягом 1 місяця. У разі особливо складних і об’ємних запитів термін обробки може бути продовжений не більше ніж на 2 місяці.

   Зверніть увагу, що до виконання запиту ми маємо право ідентифікувати Вас, щоб уникнути несанкціонованого розголошення даних, і виконати несанкціоновані запити (наприклад, щодо видалення даних).

   Ми хотіли б також звернути Вашу увагу на випадки, коли запит є очевидно необґрунтованим, надмірним або недобросовісним або коли ми не змогли ідентифікувати Вас, у такому разі ми відмовимося виконувати запит.

   1. Захист даних

   Надана персональна інформація зберігається на наших власних серверах (захищених антивірусним захистом, брандмауером і надійним паролем) і захищена службою безпеки, в той час як паперові документи зберігаються в протипожежних шафах. Також існують регулярні резервні копії сервера.

    

   1. Ваша відповідальність

   Для забезпечення точності і захисту Ваших персональних даних прохання вжити всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб Ваша особиста інформація оновлювалася в наших базах даних:

   • Оскільки ми не маємо можливості перевірити точність наданих персональних даних і перевірити, чи були вони надані компетентною особою, будь ласка, надайте Ваші власні персональні дані (у разі корпоративних контактів, дані вашої компанії). Ми не несемо відповідальності за будь-які порушення або збиток в результаті обробки персональних даних, наданих від імені кого-небудь іншого.
   • Завжди використовуйте безпечні технічні пристрої, програмне забезпечення, мережеве з’єднання і надійні паролі, щоб неавторизовані особи не могли зловживати Вашими персональними даними (тобто не могли отримати доступ до Вашого профілю, і таким чином не могли направляти незаконні запити нам).
   • Якщо ви помітите будь-які підозрілі обставини, будь ласка, повідомте нам негайно.
   • Якщо Ваші персональні дані змінилися, будь ласка, повідомте нам про це, наскільки це можливо, протягом 3 днів, як описано вище.
   1. Зміни в Політиці

   Ми можемо вносити зміни в цю Політику у будь-який час: в цьому випадку ми будемо інформувати Вас про факт і основні моменти зміни заздалегідь, а також про дату набуття ним чинності. З останньою версією Політики можна ознайомитися на нашому веб-сайті в будь-який час.